รูปแบบของโครงการถนน ง๒

จุดเริ่มต้นใกล้กับ อบต.ท่าสายลวด แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ตก.3050 บริเวณ กม.1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 ม., มีไหล่ทางปู Asphaltic Concrete กว้าง 2.50 ม. เกาะกลางแบบร่องน้ำกว้าง 9.20 ม. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง, เขตทางกว้าง 40.00 ม.

 

 

รูปตัดโครงสร้างทั่วไป (ชนิดไม่มีทางเท้า) เขตทาง 40 เมตร

วงเวียน

 1,197 total views,  1 views today