รูปแบบของโครงการถนน ง๓

จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม.2+302 ของ ทล.1090 แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ก.8 บริเวณ กม.0+999.075 ผิวจราจรปู Asphaltic Concrete ขนาด  4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง, ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางแยกทุกแห่ง, ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า 2 ด้าน เฉพาะบริเวณทางแยก, ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะบริเวณทางแยก, มีเกาะกลางแบบร่องน้ำกว้าง  9.20  ม., เขตทางกว้าง 40.00 ม.

 

 

รูปตัดโครงสร้างทั่วไป (ชนิดไม่มีทางเท้า) เขตทาง 40 เมตร

  รูปตัดโครงสร้างทั่วไป (ชนิดมีทางเท้า) เขตทาง 40 เมตร

 875 total views,  1 views today