รูปแบบของโครงการถนน ค๒

จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณสามแยกภัทรวิทย์  แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง.3 บริเวณ กม.7+152.922 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 ม. ก่อสร้างท่อระบายน้ำทั้ง 2 ด้าน และทางเท้า เป็นบางช่วง มีเกาะกลางแบบถมดินกว้าง 4.20 ม. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง เขตทางกว้าง 22, 30  และ 36 ม.

 

รูปตัดโครงสร้างทั่วไป (ชนิดมีทางเท้า) เขตทาง 36 เมตร

รูปตัดโครงสร้างทั่วไป (ชนิดไม่มีทางเท้า) เขตทาง 30 เมตร

 624 total views,  1 views today