รูปแบบของโครงการถนน ค๑

จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณถนนพัฒนานครแม่สอด แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ของแยกโรบินสัน ผ่านพื้นที่ครัวเรือนและการเกษตร สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.1+621.055 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 ม. ก่อสร้างท่อระบายน้ำทั้ง 2 ด้าน และทางเท้า เป็นบางช่วง มีเกาะกลางแบบถมดินกว้าง 4.20 ม. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอด
สายทาง เขตทางกว้าง 30 ม.

 

รูปตัดโครงสร้างทั่วไป (ชนิดมีทางเท้า) เขตทาง 30 เมตร

 

รูปตัดโครงสร้างทั่วไป (ชนิดไม่มีทางเท้า) เขตทาง 30 เมตร

 

 686 total views,  1 views today