รายละเอียดงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทางรวม 13.905 กิโลเมตร ประกอบด้วย

  • สาย ง2 กม.0+000.000 – กม.1+180.000 ระยะทาง 1.18 กม.
  • สาย ง3 กม.0+000.000 – กม.9+780.981 ระยะทาง 9.78 กม.
  • สาย ค1 กม.0+000.000 – กม.0+824.003 ระยะทาง 0.82 กม.
  • สาย ค2 กม.0+000.000 – กม.1+804.063 ระยะทาง 1.80 กม.

 

 878 total views,  1 views today